Met JRE-Inside+ kunt u genieten van vele voordelen, waaronder exclusieve interviews, evenementen en meer. Lees meer

Word lid van JRE-Inside+ en geniet van exclusieve voordelen, inspirerende interviews, recepten & artikelen, info over evenementen en nog veel meer.

  • Altijd op de hoogte van onze wereld van gastronomie
  • Ontvang uitnodigingen voor exclusieve evenementen
  • Maak kennis met onze chefs via interviews en recepten

Dit artikel is exclusief voor JRE-Inside+ leden

Ga naar JRE-Inside+
news • January 10th, 2023

Original Beans - STOP HET VERBRANDEN VAN DE AMAZONE - DOOR DE JUISTE CHOCOLADE TE KIEZEN

Premium

Een verhaal over Beni, wilde rivieren en inheemse cacaotelers als beschermers van de Amazone

De Amazone staat in brand en velen van ons liggen 's nachts wakker en vragen zich af wat we moeten doen. De laatste keer dat de wereld in real time zo werd opgeschrikt door een milieuramp was toen de kernreactor in Tsjernobyl smolt. Wat we nu meemaken in het Amazonegebied is veel ingrijpender. Maar we kunnen het begrijpen, er iets aan doen en het veranderen.

Hier is onze Original Beans bijdrage aan het behoud van de Amazone. Natuurlijk moet je eerst de chocolade uit de Amazone proeven. Zoals wij zeggen: Taste the Rare and Preserve it.

Je moet weten dat de Amazone al jaren brandt. Toen we in 2009 voor het eerst cacao begonnen in te zamelen voor onze Beni Wild 66%, deden we dat om de grote branden tegen te gaan die veeboeren op de Beni-savanne aanstaken om de groei van vers gras voor hun kuddes op gang te brengen. Alleen als de lokale en inheemse bevolking op duurzame wijze van haar land kan leven, is zij in staat het bos te verdedigen tegen brandstichtende veehouders en grote agro-ondernemingen.

Hier kunnen bewuste consumenten een rol spelen. Als zij op nieuwe, geëngageerde manieren samenwerken met de plaatselijke bevolking, kunnen dergelijke nieuwe waardeketens de wereld veranderen. Dat is wat we bij Original Beans nu al meer dan tien jaar prediken en in praktijk brengen. Met onze zeldzame chocolaatjes en het One Bar : One Tree programma hebben we honderdduizenden bosbeschermende inheemse cacaotelers en bewuste klanten over de hele wereld met elkaar in contact gebracht. Als resultaat daarvan zijn meer dan 2,4 miljoen bomen geplant en in stand gehouden. En er kunnen er nog veel meer worden beschermd in de bakermat van alle cacao, het Amazonegebied.

Bolivian Amazon.

Ons Bean Team trekt diep de regenwouden in om 's werelds zeldzaamste cacaobonen te oogsten. Tijdens hun avontuurlijke expedities zijn ze al jaren getuige van de bedreigingen voor de bossen. Branden en overstromingen treffen ook onze cacaotelers wereldwijd. Ga met ons mee per boot en helikopter naar de inheemse Movima-cacaoverzamelaars die we tijdens onze recente reis naar de Beni, Boliviaans Amazonegebied, hebben ontmoet.

Bolivian Amazon.

In mijn werk voor het Original Beans' Bean Team ben ik in de loop der jaren naar vele afgelegen plaatsen gereisd, op zoek naar 's werelds zeldzaamste cacao om te proeven en te bewaren. Tijdens mijn lange reis naar de Amazone voel ik een diepe opwinding. Hier groeit de Beniano cacao nog wild en puur, bewaard in het woud. Maar hier, net als bij alle andere Original Beans Origines, zijn we ook uit de eerste hand getuige van de harde botsing tussen het lot van de natuur en haar inheemse bevolking, en de meedogenloze vraag van de moderne wereld naar leer, vlees, soja, en andere industriële goederen. In deze situaties bieden wij altijd onze zachte, smakelijke weg naar een compromis tussen consumptie en het herstel van onze planeet: chocolade uit deze, 's werelds zeldzaamste plaatsen.

Mijn reis is bestemd voor de inheemse Movima-dorpen langs de Mamoré- en de Apere-rivier in het Amazonebekken. De Movima en hun land staan onder druk van de vee- en soja-industrie, die met haar agressieve ontbossingssysteem de recente natuurbranden veroorzaakte die internationale aandacht kregen.

Original Beans zet zich in om de Movima gemeenschappen te ondersteunen in hun cacaotradities door het verzamelen van wilde Beniano cacao en het aanplanten van diverse cacao-agroforestry systemen. Als we kunnen aantonen dat het inheemse grondgebied van de Movima duurzaam wordt beheerd en behouden, zal dat de gewoonterechten van de Movima versterken en veehouders en de soja-industrie ervan weerhouden om dat land in te pikken en te verbranden. Op dit moment hebben de Movima rechten op een stuk Amazone ter grootte van 100.000 voetbalvelden! Kan ik een rol spelen bij het veiligstellen van dat stuk land voor hun en onze toekomst?

Tijdens mijn tocht op de rivier heb ik geprobeerd mijn hoofd te buigen over de realiteit waarmee we werden geconfronteerd: dat er zoveel strijd kan zijn op zo'n prachtige plek. Uren en uren van ongerepte oevers van bossen, oprijzend in eindeloze tinten groen, slechts onderbroken door vogels in wilde kleuren die de rivier oversteken - gele en blauwe ara's, majestueuze witte reigers, de ene seconde glimp van een ijsvogel. Maar toen we bij de eerste Movima-dorpjes aankwamen, was ik verbaasd te zien dat de kleine houten dorpshuisjes allemaal onder water waren gelopen. De grond in de dorpen was hard als een door overstromingen gepolijste rivierbedding. Toen we ons eenmaal geïnstalleerd hadden, vertelde een dorpsoudste me dat zijn familie en de buren hun hele oogst tijdens het recente regenseizoen hadden verloren. Om te overleven waren ze nu aangewezen op vissen en jagen langs de rivier.

Met weinig land en weinig mogelijkheden worden kleine zelfvoorzienende boeren en inheemse volkeren het meest getroffen door en zijn ze het kwetsbaarst voor de weersveranderingen die het gevolg zijn van een veranderend klimaat en ontbossing ter plaatse. Deze boeren in staat stellen beter te leven van klimaatslimme landbouw is cruciaal voor hun overleving. En uiteindelijk ook voor ons, aangezien de Movima de facto eigenaar zijn van tienduizenden hectaren bos. Ik ben hier om de Movima te helpen zich aan te passen aan een veranderend klimaat, en hen tegelijkertijd te steunen bij het behoud van hun bossen.

Meer nog dan reizen in de bakermat van de cacao, heeft het besef dat we allemaal samen de strijd aangaan met en tegen de klimaatverandering, mijn reis langs de afgelegen Rio Apere tot zo'n onvergetelijke ervaring gemaakt. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en begrepen dat ons lot het hunne is: plaatselijke inheemse leiders zoals Javier; jonge visionairs zoals Soledad en Manuel; de vissers- en boerenfamilies langs de rivier; en de Chocolade Baures-familie die ons helpt de wildste cacaobonen ter wereld te oogsten - David, Hernan en Marcela. Het is onze natuurlijke wereld, laten we die samen in al zijn schoonheid behouden.

"Uren en uren van ongerepte bosoevers, oprijzend in eindeloze tinten groen, slechts onderbroken door vogels in wilde kleuren die de rivier oversteken - gele en blauwe ara's, majestueuze witte reigers, de een-seconde glimp van een ijsvogel. "

"Sommige bomen verdragen overstromingen, andere niet. Sommige bomen groeien het liefst in een beetje schaduw, terwijl andere de voorkeur geven aan volle zon. Daarom zal het belangrijk zijn om verschillende soorten agroforestrysystemen voor verschillende soorten grond te ontwerpen en op te zetten. "

Na een vlucht van een uur in een klein propellervliegtuigje en een hele dag in de boot, begeleid door Movima-vrienden uit de buurt, kan ik eindelijk de wilde proeven. Echte, originele Beniano cacao, geoogst in het struikgewas van het bos. Kleine gele vruchten groeien aan donkere stengels die diep in het water wortelen, het dichte bladerdak van het bos torent erboven uit. Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat deze cacaobomen niet verdorren, met hun wortels maandenlang in het rivierwater.

De oude Beniano bomen groeien hoog en levendig als grote struiken, met stammen die alle kanten op wijzen. Je ziet ze overal langs de rivier groeien, op eilanden en dijken. De plaatselijke bevolking noemt ze chocolatales, de chocolade-eilanden. Sommige zijn structuren van aarde, gebouwd door een precolumbiaanse beschaving die 1000 v. Chr. op deze savannebossen leefde. Sommige wetenschappers beweren dat zij cacao verbouwden, anderen beweren dat de cacao hier vooral door apen en vogels is verspreid. Zeker de apen, vooral kapucijnapen en doodshoofdaapjes genieten van de cacaovruchten. Maar ook de grote blauwe en gele ara's vliegen over, als zaadkoeriers in de lucht. Onder hen zwerven jaguars, ocelots, tapirs en reuzenmiereneters, terwijl piranha's, kaaimannen, anaconda's en roze rivierdolfijnen het water bevolken.

De bonen die wij gebruiken voor onze Beni Wild 66% groeien op het grondgebied van verschillende inheemse groepen langs de rivieren. Voor hen is het oogsten van wilde cacao een traditionele en duurzame bron van inkomsten op een plek met weinig andere mogelijkheden. Het savannebos wordt elk jaar overstroomd tijdens het regenseizoen, waardoor de inheemse gemeenschappen soms gedwongen worden nomaden te worden. Met weinig land boven water, is het moeilijk voor de Movima om gewassen te verbouwen. Maar de wilde Beniano verdraagt het water en het is gebruikelijk om deze per boot te oogsten.

De zon schijnt al vier schaduwloze uren op ons in de boot, terwijl we de rivier opgaan. De Mamoré-rivier, die gevoed wordt door duizenden stroompjes die uit de bergen naar beneden stromen, begint zijn kracht te tonen die hem helemaal naar de Amazone zal voeren. We glijden naar een groep waterlelies in het midden van de rivier. Ze zijn zo gigantisch dat ik zin heb om erop te lopen. Ik denk aan de piranha's, zwarte kaaimannen en meervallen van 100 kilo eronder en blijf in de boot. Als de motor van de boot zwijgt, zwijgt ook alles rondom. Vogelgeluiden weerklinken nu met buitengewone helderheid. Ik hoor de verre roep van een adelaar. Later horen we water klotsen. Achter ons breekt een roze rivierdolfijn het wateroppervlak. Even later verschijnt hij weer aan de andere kant voor een tweede kijk (wie bekijkt wie?). De dolfijnen, door de plaatselijke bevolking bufeo genoemd, lijken nieuwsgierig te zijn voordat ze verder trekken, op hun magische manier.

Het Movima volk langs de Apere en Mamoré rivieren leeft met en van de rivier visserij en jacht. Vandaag dreigt de cocon van eeuwenoude bossen verloren te gaan voor industriële monocultivatoren die gesteund worden door de regeringen van Bolivia en Brazilië.

Gezonde cacaobossen en agrobosbouwsystemen fungeren als bufferzones voor het landschap en als corridors voor wilde dieren die zich tussen beschermde bosgebieden verplaatsen. Deze bossen slaan koolstof op, verrijken de bodem, beschermen stroomgebieden, genereren neerslag en kunnen hun verzorgers voorzien van een grote diversiteit aan voedsel- en inkomstenbronnen. Het is dit duurzame landgebruikmodel dat Original Beans klanten laten groeien en ondersteunen als ze de Beni Wild 66% kopen en meedoen aan ons One Bar: One Tree programma.

In de Beni ondersteunen Original Beans klanten bovendien bij het identificeren van de beste wilde Beniano bomen, die samen met andere boomsoorten worden opgekweekt in kwekerijen in de dorpen. Ze helpen de inheemse Movima gemeenschappen met het planten in diverse en goed ontworpen agroforestry systemen. Ze stimuleren gewassen als yucca, weegbree en avocado om het lokale dieet te verbeteren, terwijl gewassen als cacao, achiote, piment, grandiflorum en bananen voor een beter inkomen zorgen. Grote bomen zoals mahonie, palo maria en massaranduba kunnen over 20-30 jaar van grote waarde zijn voor de families. Sommige bomen verdragen overstromingen, terwijl andere dat niet doen. Sommige bomen groeien het liefst in de schaduw, terwijl andere de voorkeur geven aan volle zon. Hoe robuuster de diversiteit, hoe robuuster de weerbaarheid tegen de komende stormen, overstromingen en extreme weersveranderingen. Alleen met veerkracht en gebundelde krachten zullen de Movima weerstand kunnen bieden tegen de brandgrens die door grotere economische belangen wordt opgedreven en het behoud van hun voorouderlijke regenwouden in de Amazone kunnen garanderen. Alleen samen kunnen we onze natuurlijke wereld in al zijn schoonheid behouden.

De beste manier om het regenwoud voor ieder van ons te behouden, is door onze consumptiekeuzes. Het heeft jaren geduurd om de Beni waardeketen te ontwikkelen die reikt tot in het hart van de Amazone. Nu is de keuze aan jou. #TasteTheRareAndPreserveIt

Samen met onze partners CEJIS en Forests of the World steunen wij het Movima-volk en zijn belangrijkste vertegenwoordigende organisaties de Subcentrale van de Inheemse Volkeren Movima (SPIM) en de Subcentrale van de Inheemse Vrouwen Movimas (SMIM).

BENI WILD 66%

Elke aankoop van de levendige Beni Wild 66% helpt bij het behoud van dit natuurlijke wonderland en zijn wilde bewoners...

Koop nu